Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Baltu pasaules modelis. Uzbūve. Tēli. Simbolika. Lekciju cikls

Latvijas Antroposofiskā Biedrība ielūdz uz lekciju ciklu:
"Baltu pasaules modelis. Uzbūve. Tēli. Simbolika."
 
 Lektors Valdis Celms
 
 Lekciju norises vieta RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1.
 Svētdien, 04.dec., plkst. 14-15:30 - Latvju raksts - kosmiski universāla struktūra.
Raksts kā tradicionālās kultūras vērtību kopsaucējs. Pamatfunkcijas.  Kas un kāds ir latvju raksts un zīmes? Liecību avoti. Galvenie izkārtojuma un uztveres principi. Statika  un dinamika  Rakstā. Kopsavilkums.

lasīt tālāk ...


Mājas lapas uzlabojums

Pēc www.antroposofija.lv mājas lapas lietotāju un draugu ieteikuma, mēs esam izdarījuši uzlabojumu, pievienojot navigācijas panelim sadaļu Pasākumi.
Turpmāk šeit tiks publicēta informācija par plānotajiem pasākumiem.
Lūgums mājas lapas lietotājiem arī turpmāk sniegt redakcijai ierosinājumus par vēlamajiem strukturālajiem un saturiskajiem uzlabojumiem.

lasīt tālāk ...


Erceņģeļa Mihaela dienai veltīta sanāksme

Latvijas Antroposofiskā Biedrība ielūdz uz erceņģeļa Mihaela dienai veltītu sanāksmi
Svētdien, 2.okt., no plkst. 10 - 13. RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1.
 
Programmā:
- kopīga eiritmija,
- refleksija: erceņģeļa Mihaēla inspirācijas, 
- ārstes antroposofes Gitas Gaņģes lekcija un atskats uz starptautisko antroposofisko ārstu sanāksmi Geteanumā, Dornahā. (Vairāk informācija par G.Gaņģes lekciju atrodama šeit)
- kafijas pauze
- īsa informācija par notikumiem Latvijas antroposofiskajā dzīvē.
- kopīgas pārrunas aplī,
 

lasīt tālāk ...


Alberta Steffena atmiņas par Rudolfu Šteineru

Vēsturisks 1961.gada audioieraksts.

Par godu Rūdolfa Šteinera 100 gadu jubilejai 1961.gadā Šveices rakstnieks un antroposofs Alberts Steffens Šveices radio dalījās atmiņās par savu draugu.
A.Steffens iepazinās ar R.Šteineru 1910.gadā. Daudzus gadus viņš strādāja par laikraksta "Das Goetheanum" galveno redaktoru. Pēc R.Šteinera nāves A.Steffens kļuva par Antroposofiskās Biedrības valdes priekšsēdētāju.
Piedāvājam nokalusīties šīs radiopārraides audioierakstu: Albert Steffen erinnert sich an Rudolf Steiner. Ieraksts atrodas Šveices radio DRS2 mājaslapā.

lasīt tālāk ...


Onkoloģiskās saslimšanas antroposofiskās medicīnas skatījumā

Cēloņi un terapija. 

Dr.med. Gitas Gaņģes lekcija "Onkoloģiskās saslimšanas antroposofiskās medicīnas skatījumā. Cēloņi un terapija." notiks sestdien, 20.novembrī, plkst. 13:00, RTU mazajā zālē, Kaļķu ielā 1.

Lekcijas sākums plkst 13:00,  un nevis plkst. 14:30, kā tas sākotnēji bija izziņots.

 Aicināti visi interesenti.

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

10. oktobrī. 2010.

Rietumu Ezoterijas Skolas nodarbības notiks š.g. 18.decembrī, RTU mazajā zālē, Kaļķu ielā 1. Sākums plkst. 10.

Tuvāka informācija, e-pasts: antroposofija(at)inbox.lv, tālrunis: 28441708, (lūgums zvanīt no plkst.11-16.)


Par situāciju Geteānumā

07. novembrī. 2010.

Sadaļā Biedriem ir ievietots Vispārīgās Antroposofiskās Biedrības vadītāju Virdžīnijas Sīzas, Seijas Cimmermanes, Bodo fon Plato, Sergeja Prokofjeva, Pola Makaja un Kornēliusa Pītsnera apkārtraksts Biedrības biedriem, Par Situāciju Geteānumā.


Cilvēks mirst - kā mēs varam viņu saprast un būt viņam līdzās

03. novembrī. 2010.

Johanness W. Šneiders, Dr.psych.

Jauna grāmata sadaļā Bibliotēka

20. gadsimta otrajā pusē sāka veidoties jauna ievirze medicīnā un psiholoģijā – tanatoloģija – mācība par nāves procesu. Šī joma aptver ne tikai nāves brīdi, bet visu procesu, kas dažreiz var būt ilgs laika periods. Nāve iepriekš tika skatīta tikai nega...


Eiritmija

11. oktobrī. 2010.

Latvijas eiritmistu ansamblis izpildīs 27.nedēļas Dvēseles Kalendāra vārsmu sestdien 16.oktobrī, plkst 10, RTU mazajā zālē.

Pasākums notiks Rietumu Ezoterijas Skolas nodarbības ietvaros.

Programma


Nedēļas nogales semināri 15. - 17.oktobrī

10. oktobrī. 2010.

Seminārs ar Francisco Barcello "Domāšanas attīstība" notiks 15. un 16.oktobrī, Siguldā, Līvkalna ielā 26.

Valdorfpirmskolas pedagogu apmācība, No 15.-17.oktobrim, Rīgas Valdorfskolā, Baltā ielā 10. Tuvāka informācija: Ieva Zunda, t.: 29412690


Rietumu Ezoterijas Skola

29. augustā. 2010.

Jaunā mācību gada sākums. Mācību kursa programmas prezentācija un ievadnodarbība notiks sestdien, 25.septembrī, plkst.11:00, RTU mazajā zālē, Kaļķu ielā 1.

Programmā: Ievadvārdi, Iepazīšanās ar pasniedzējiem, Mācību programmu prezentācija, Atbildes uz jautājumiem.


Antroposofiskās medicīnas studiju iespēja Lielbritānijā

21. septembrī. 2010.

Antroposofiskās medicīnas studiju iespēja Lielbritānijā ārstiem un medicīnas studentiem. Trīsgadīgs apmācību kurss ar uzsvaru uz praktisku kvalitāti, ārstiem un medicīnas studentiem. Apmācību kurss antroposofiskajā medicīnā organizēts sadarbībā ar Medical Section of Spiritual Science at the Goetheanum,- mājaslapa. Pieteikšanās un nosacījumi kursu mājaslapā:...


Rūdolfa Šteinera sabiedrības izaugsmes koncepti empātijas ideju gaismā.

21. septembrī. 2010.

Dirks Krūze. No ekoloģiskas sistēmas pie empātiskas sistēmas.

Pirms 4o gadiem politikā sev lauza ceļu atziņa par galveno ekosistēmu nozīmīgo lomu dabas saglabāšanā. Mūsdienās, kad postošās varas spēles provocē neprognozējamus ekonomiskus un reliģiskus procesus,  politiķiem irjānāk pie atziņas, cik nozīmīga loma civilizācijas (cilvēku kultū...Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.