Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

R.Šteinera lūgšana Tautas Garam

R.Šteinera lūgšana Tautas Garam

02. {. 2013.

Tu, manas zemes Gars,
Atklāj sava Laikmeta gaismu
Dvēselei, kas piepildīta ar Kristu, 
Lai savā tiecībā tā var atrast
Miera sfēru korī,
Kā Tevī ar slavu un spēku skan
Ar Kristu piepildītā cilvēka maņa.   
 
GA 157 (1914. g. 1. septembris)
 
K.Žola tulkojums un komentārs
 
 
 
Vācu oriģināls ir tāds:
 
Du, meines Erdenraumes Geist,
Enthülle deines Alters Licht 
Der Christ-begabten Seele, 
Daß strebend sie finden kann 
Im Chor der Friedenssphären 
Dich, tönend von Lob und Macht 
Des Christ-ergebenen Menschensinns.
 
CG priesteris Daniels Hafners raksta par šo vārsmu: "Tie gari, kas šodien palīdz cilvēcei, ir tie, kas kalpo Kristum un arī paši komunicē ar Kristu... Tikai tad, kad mēs attīstām savu ar Kristu piepildīto saskarsmi ar tautas Garu, mēs sākam izprast harmonisko  sadarbību starp dažādiem tautu Gariem." 
 

« Atpakaļ


Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.