Lekcija- nodarbība "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2013. gada 23. martā, Rīgā, Ādmiņu ielā 4A.

Saturs.

I. Sešstūris un heksagramma

 • Sešstūra konstruēšana no Vesica Piscis formas
 • Heksagramma, tās √3 proporciju sistēma- formveide.
 • Heksagrammas ezoteriskā simbolika
  • Austrumu filosofijas pretmetos: Šiva- Šakti; Puruša- Prakriti
  • Buddhi principā cilvēkā
  • Rietumu pasaules uzskatos
 • Ceļš uz pilnveidi- septiņdalījumu un atbilstošā diagramma

II. Riņķa kvadratēšana

 • Apļa kvadratēšanas ideja
 • Vienādu perimetru vai vienādu laukumu meklējumi
 • Riņķa kvadratēšana- Zemes un Mēness atbilstības un sakarības
 • Ēģiptes Lielā piramīda apļa kvadratēšanas kontekstā
 • Gara un matērijas savienošana- Radīšanas mērķis

III. Platona trīsdimensionālie apjomi un ezoteriskās sakarības

 • Pāreja no plaknes uz Telpu- mūžīgo Elpu
 • Platona 3D apjomu specifiskās pazīmes
  • Pieci Platona apjomi un to atbilstība pieciem elementiem jeb stihijām
  • Piecas galvenās tattvas indiešu metafizikā un to atbilstība ezoteriskajam plānu dalījumam
 • Telpisko ķermeņu ietvērumu savstarpējās proporcionālās sakarības

IV. Sakrālās ģeometrijas mācības virsuzdevumi

 • Abstrahēšanās māksla
 • Diagrammu apcere un meditācijas tēlu veidošana
 • Apziņas paplašināšana
 • Saplūsme ar Absolūtu

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4).

Lekciju vada: Kaspars Rikards. Vairāk informācija šeit: www.sakralageometrija.lv